Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/modules/static.php on line 139 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 73 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/index.php on line 107 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/alikumar/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 264 belediyelerce 2014 yılınıda uygulanacak cezalar

BELEDİYELER TARAFINDAN UYGULANACAK PARA CEZALARI (2014)

BELEDİYELER TARAFINDAN UYGULANACAK PARA CEZALARI (2014)

CEZA

YASAL DAYANAK

MİKTAR (YTL)

ASGARİ

AZAMİ

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince

1608 S. K. m. 1

189.00

189.00

Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi hakkında belediye encümeni tarafından

1608 S. K. m. 2

379.00

7612.00

Emre aykırı davranışta bulunan hakkında belediye encümenince

5326 S. K. m. 32

189.00

189.00

Dilencilik yapan kişi hakkında belediye encümenince

5326 S. K. m. 33

91.00

91.00

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 36

91.00

91.00

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmak fiilinin ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında belediye zabıtasınca

5326 S. K. m. 36

1928.00

9659.00

Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi hakkında belediye zabıtasınca

5326 S. K. m. 37

91.00

91.00

Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 38

91.00

91.00

Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 38

189.00

959.00

Evsel ve bireysel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

31.00

31.00

Evsel ve bireysel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak fiilinin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

959.00

9659.00

Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

91.00

91.00

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

189.00

5792.00

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak fiilinde inşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

189.00

9659.00

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

91.00

91.00

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 41

477.00

477.00

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişi hakkında belediye zabıtası tarafından

5326 S. K. m. 42

189.00

5792.00

Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlar hakkında belediye encümenince

3621 S. K. m. 15

3043.00

13757.00

Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinden kum çakıl alanlar hakkında belediye encümenince

3621 S. K. m. 15

4565.00

22841.00

İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak veya kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için belediyelerin alacakları tedbir ve kararlara ve yasaklarına aykırı hareket etmek fiilleri hakkında belediye encümenince

831 S. K. Ek m. 7, 8

189.00

189.00

Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından

394 S. K. m. 10

149.00

149.00

Öğle Dinlenmesi Kanunu hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine belediye encümeni tarafından

6301 S. K. m. 7

149.00

149.00

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştıran, bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine izin veren, mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen iş yerlerinin işletmecileri hakkında belediye encümenince

2559 S. K. m. 6, 12

959.00

   1928.00

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye atan veya Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,  Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünleri tüketen veya Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetlerin kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınması hallerinde belediye zabıtası tarafından

4207 S. K. m. 3, 5

31.00

31.00

Tütün ürünlerinin yasaklanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları hakkında mahalli mülki amir tarafından

4207 S. K. m. 2, 5

759.00

7612.00

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışının yapılması halinde mahalli mülki amir tarafından

4207 S. K. m. 3, 5

1520.00

1520.00

Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünleri tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üreten, dağıtan veya satanlar hakkında mahalli mülki amir tarafından

4207 S. K. m. 3, 5

30454.00

152285.00

Sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında belediye encümenince

1593 S. K. m. 299, 301

189.00

189.00


Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Anket

Web Sitemizin Yeni Halini Nasıl Buldunuz...?
Mükemmel
Iyi
Idare Eder
Kötü
Berbat

 

Takvim

«    Ocak 2017    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31