0324 326 84 72

GSS BORÇLARI OTOMATİK SİLİNECEK Mİ ?

Son dönemlerdeki önemli konulardan birisi olan genel sağlık sigortası borçlarının silinmesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 6704 sayılı Kanun ile düzenleme yapıldı ve gençlerin bu önemli sorunu çözülmüş oldu.

Gelir tespitine esas olarak 25 yaşına kadar olan öğrenciler daha önce genel sigorta kapsamına alınmış ve prim ödemeleri zorunlu kılınmıştı. İş bulamayan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan gençlerimizin genel sağlık sigortalısı olarak prim borcu doğmuş ve bu borç ailelerin üzerinde yük oluşturmuştur.

Hatta 18 yaşını bitiren gençlerden birçoğu gelir tespiti yaptırmadığı için en yüksek prim dilimine tabi tutularak borçlandırılmıştır. Böylece gençlerin oluşturduğu 7 milyon 37 bin 180 kişinin yaklaşık 10 milyar TL GSS borcu ortaya çıkmıştır.

İş bulamamış gençlerimizin gerek ödeme gücünün olmaması gerekse de bu borcun aileler üzerinden yük oluşturması nedeniyle genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilmiştir. 6704 Sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile yaklaşık 3.2 milyon gencin yaklaşık 3.7 milyon TL’lik borç yükünün ortadan kaldırılmıştır.

Hangi sigortalıların borçları silindi?

60 (g) kapsamında (kısmi süreli 60/g dâhil) genel sağlık sigortalısı sayılıp tescil başlangıç tarihi 26.04.2016 tarihinden önce olan sigortalılar bu haktan yararlanacaktır. Bu kişilerin, 26.04.2016 tarihinden önceki dönemleri kapsayan ve 25 yaşını geçmemek kaydıyla, 25.04.2016 (dâhil) tarihinden önceki ödenmemiş prim borçlarının tahsilinden vazgeçildi.

Borçları silinmeyecek olanlar

60(g) kapsamındaki genel sağlık sigortası tescil başlangıç tarihi, 26.04.2016 tarihinden sonra olanların prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesinden yararlanma imkânı olmayacak. Tescil başlangıç tarihi bu tarihten önce olsa da prim borçlarının tamamını ödeyenlerin yararlanma imkânı bulunmamaktadır. Prim borçlarının bir kısmını ödeyenler ise ödenmemiş prim borçları için yararlanabileceklerdir.

İlave olarak yabancı uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu öğrenciler gibi başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı olanların prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmeyecektir.

Başvuru şartı olmayacak

Genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi hakkında başvuru şartı aranmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu sistem üzerinden otomatik olarak işlem yapacak ve primlerin tahsilinden vazgeçecek.

Borç silindikten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanma

60 (g) kapsamında genel sağlık sigortalısı olup prim borçlarının tahsilinden vazgeçilen genel sağlık sigortalılarının, SGK tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilmeleri için:

a) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 30 günlük prim ödeme gün sayısının olması,

b) Tahsilinden vazgeçilen prim borcu hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şarttır.

(Dünya Gazetesi | 03.06.2016)