0324 326 84 72

SİTE KURALLARI

İnternet sayfası kullanım şartları

KABUL EDİLME

Alikumargal.com sitesi daha önceden haber vermeden bu koşulları değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik, anında etkin olacaktır ve sizin Alikumargal.com sitesi'ni sürekli kullanımınız bütün koşulları okuduğunuz ve bütünüyle kabul ettiğinize dahil bir anlaşma teşkil edecektir.

SORUMLULUK YOK

Kullanıcının da bildiği gibi, bu Sitedeki verilerin kullanımı doğru düşünüp karar verme yetisi ve analizi gerektirir ve Kullanıcı Alikumargal.com sitesi'ne böyle bir yetiye sahip olduğunu garanti eder ve sunar. Ayrıca site sadece bilgilendirme amaçlıdır. Doğacak ihtilaflarda hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilemez. Kullanıcı bunu garanti eder

TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR

Aksi belirtilmedikçe, bu Sitede gördüğünüz yada okuduğunuz her şeyin telif haklarının saklı olduğunu varsaymalısınız. Aynı zamanda bütün bilgi, metin ve görsel imgeler, yazılım, ürünler ve hizmetler Alikumargal.com sitesi içinden kullanılabilir veya elde edilebilir. Bu koşullar içinde açıkça verilmemiş hakların tümü ve herhangi biri Alikumargal.com sitesi tarafından saklıdır. Hiçbir şekilde değiştirme, yayınlama, iletme, görüntüleme, aktarıma veya satışa katılma, türemiş çalışmalar yapma yada herhangi bir şekilde herhangi içeriği bütünüyle yada kısmen kullanma haklarına sahip değilsiniz. Aksi belirtilmediği sürece telif hakkı sahibi ve Alikumargal.com sitesi'nin yazılı izni olmaksızın yüklenmiş malzemenin kopyalanması, yeniden dağıtılması, yeniden iletilmesi, yayınlanması ve başkalarınca kullanılması yasaktır.

Telif hakkı saklı malzemeyi yüklemekle mülkiyet haklarından herhangi birini elde edemeyeceğinizi onaylıyorsunuz.

BAĞLANMA/BELİRTME

Bu Siteye bağlanarak bize yazılı olarak bildirim yaptığınızı ve tarafımızdan istenildiğinde derhal söz konusu link bağlantısını kaldıracağınızı bildirebilirsiniz. Gösterilmekte olan bu sayfanın içeriği ile ilgili açıklığa kavuşmamış konuların kendi sitenizde beyan edilmesiyle sonuçlanacak şekilde bu Siteye bağlanamazsınız.

DİĞER WEB SİTELERİNE LİNKLER

Bu web sitesi Alikumargal.com sitesi haricindeki gruplar tarafından kontrol edilen diğer web sitelere bağlantılar (linkler) içerir. Bu sitelere Alikumargal.com sitesi'nin içindeki linklerle erişilse bile, Alikumargal.com sitesi bu gibi diğer sitelerin kullanımından sorumlu değildir. Alikumargal.com sitesi bu web siteleri kontrol etmez ve hiçbir sorumluluk, yükümlülük taşımaz.

Diğer web sitelerinin kullanımı hakkındaki sorularınızı herbiri kendisinin olan web site sahibine yöneltilmesi gerekmektedir.

GİZLİ BİLGİLER

Kullanıcı bilmelidir ki, bu sitede yer alan bilgiler Alikumargal.com sitesi adına tescilli ve gizli bilgiler olabilir. Bu sözleşmenin amaçları dışında üçüncü kişilere, doğrudan yada dolaylı olarak, açıklanmayacaktır.

ONAYLANMAMIŞTIR

Ticari ünvan, ticari marka, imalatçı reklamı yada diğer konularla ilgili olarak üçüncü bir tarafın her hangi bir ürünü, işlemi, yayını yada hizmetine referans olarak Alikumargal.com sitesi tarafından onaylanmış yada önerilmiş olduğu gösterilemez yada ima edilemez.

REDDETME HÜKÜMLERİ

Alikumargal.com sitesi'in kapsadığı bilgiler üzerinde yapılan herhangi bir işlem veya alınan bir karar için Alikumargal.com sitesi herhangi bir kullanıcıya ya da herhangi bir bireye karşı sorumlu olmayacaktır. Alikumargal.com sitesi tarafından sağlanmış ve erişilmiş bütün bilgi ve hizmetler olduğu gibi sunulmaktadır ve bu bilgiler hakkındaki garanti ve gösterimleri Alikumargal.com sitesi üzerine almamaktadır. Alikumargal.com sitesi içeriğindeki hizmet ve bilgilerin rahatsız etmeyeceğini ya da hatasız, daha doğrusu, bilgi, yazılım yada sistemler tarafından erişilebilen malzemelerin virüslerden yada zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti edemez. Alikumargal.com sitesi'nden aldığınız ve gönderdiğiniz herhangi bir şey için sahip olduğunuz mülkiyet haklarının sözle ya da gerçek ihlalinde Alikumargal.com sitesi'ne karşı hiçbir taahhüt altına girmeyeceksiniz. Alikumargal.com sitesi yoluyla alınan ticari teklifler, Alikumargal.com sitesi tarafından garanti edilmez.

KULLANICI DAVRANIŞ KURALLARI

Kullanıcı olarak aşağıdaki kuralları kabul ediyorsunuz. Aşağıdaki kuralların herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak bu koşulların malzeme ihlali olarak düşünülecek ve Alikumargal.com sitesi'ne herhangi/tüm erişim hakkı kaybedilecektir.

YEREL, EYALET, ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KANUNLARIN İHLALİNDE ALİKUMARGAL.COM SİTESİ'NİN KULLANIMI;

Herhangi bir kişiye veya varlığa yapılan kanunsuz, zararlı, geçersiz, tehdit edici, tahkir edici iş teklifleri, bilgi, veri, metin, dosya, link, sohbet, iletişim durumlarında Alikumargal.com sitesi tek yetkisi ile karar verecektir;

Kayıt formuna yanlış bilgi vermek ya da başkasını temsil etmek;

Kaba konuşmalar, rahat vermemek, ya da başka türlü, başkalarına zarar verme;

Tasdik edilmemiş reklam, destekleyici malzeme, yada tasdik edilmemiş diğer türden ricaları, \"junk mail,\" \"spam,\" \"chain letters,\" sınırlama olmadan kapsayan yada maillerin talep edilmemiş yığın dağıtımı;

anketler yollamak, müsabakalar, piramit projeleri;

Başkalarını entelektüel mülkiyet hakların çiğneyen malzeme yollamak;

Virüs dağıtmak, diğer bilgisayarların çalışmalarını zedeleyecek bozuk dosyalar ya da herhangi benzer yazılım yada dosyalar gönderme;

Diğer kullanıcıların Alikumargal.com sitesi'ne erişmelerini engelleyici bağlamak;

Alikumargal.com sitesi'nin kabul etmediği şekilde davranma ve hareket etme.

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

Kullanıcılar siteyi yasalara karşı gelmek için bilgileri kötü niyetle ya da kendi veya bir başkası adına başkaların malını kullanmamayı ve diğerlerin güvenliğini, işini yada iş rekabetini tehdit edecek yada tehlikeye sokacak yada lekeleyecek, yaralayıcı ilanlar göndermemeyi kabul ederler.

TAZMİNAT

Alikumargal.com sitesi kullanıcılarının koşulları ihlal etmeleri sonucunda ortaya çıkabilecek durumlarda Alikumargal.com sitesi'ne, bağlı çalışanlara, yöneticilere, sahiplere, acentelere verilebilecek zararları, maliyetleri ve masrafları (avukat ücreti de dahil) kabul edecektir.

SONA ERDİRME

İşbu koşulların ve şartların her hangi bir şekilde ihlali durumunda Alikumargal.com sitesi bir abonenin üyeliğini haber vermeksizin derhal sona erdirebilir.

TÜM ANLAŞMA

Koşulları kapsayan Kullanıcı Anlaşması, Alikumargal.com sitesi ile kullanıcı arasındaki bütün anlaşma ve anlayışı kapsıyor. Ayrıca, kullanıcı bu Koşullar içinde açıkça ileri sürülmemiş herhangi garanti ve temsil yetkilerine güvenmediğini kabul etmiştir.

UYGULANABİLİR YASA

Bu Site ve işbu şart ve koşullar, yerel hukukun izin verdiği ölçüde ve kanunlar ihtilafı sonucunu doğurmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatına göre yorumlanacak ve geçerli olacaktır. Bu Şart ve Koşullar sebebiyle doğan ihtilafların çözümünde Mahkemeler ve icra daireleri yetkili olacaktır.

GENEL:

Alikumargal.com sitesi, herhangi bir anda bu metni güncelleyerek bu Şartları gözden geçirebilir. O an geçerli olan Şartları incelemek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir, çünkü bu Şartlar sizi bağlamaktadır.