0324 326 84 72

HİZMETLERİMİZ

Vergi Uyuşmazlığı Hizmetleri
 • Vergi incelemeleri sırasında ve sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri
 • İnceleme için belge ve dökümlerin hazırlanması
 • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi
 • Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak davalar ile ilgili her türlü çalışmanın yapılması ve savunmanın hazırlanması
 • Davaların takibi
 • Mali İdarede yapılacak uzlaşmaların takibi

Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

 • Teşvik, indirim, istisna, muafiyetlere ilişkin tasdik işlemleri
 • Teşviklere ilişkin tespit işlemleri
 • Teşvik Belgesinin alınması aşamasında danışmanlık
 • Projelerin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nezdinde takibi

Mali İşler Yönetim Hizmetleri

 • Muhtasar, KDV, Damga Vergisi, üçer aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • Beyannamelerin kontrolü
 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
 • Personel ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
 • Personelin özel gider indirimi harcama belgelerinin kontrolü
 • İşe giren ve işten çıkan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması

Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Muhasebe Denetimi
 • İşletmelerin muhasebe kayıtlarının vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanması
 • İç kontrol sistemlerinin denetimi
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemleri
 • İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 • Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespit işlemleri
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespit işlemleri
 • İşletme Risk Analizleri
 • Finansal Analizler
 • Özel amaçlı mali incelemeler
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Birleşme, Bölünme ve Devir işlemleri
 • İşletmelerinin personel ve kaynak verimliliklerini arttırmalarını sağlamak üzere organizasyon ve yönetim danışmanlığı hizmetleri