0324 326 84 72

SGK işten çıkış kodu nedir?

SGK işten çıkış kodu nedir?
 
Herhangi bir çalışanın kendi özgür iradesiyle işten ayrılması veya işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması sürecinin doğru yönetilmesi son derece önem arz etmektedir.
İşten çıkış sürecinin birden fazla detayı olmakla birlikte en önemli aşaması çalışanın işten çıkış sebebinin SGK sistemine doğru bir şekilde girilmesidir. Tam da burada SGK işten çıkış kodları devreye girmektedir. SGK işten çıkış kodları hem çalışanın iş akdinin sonlandırılma nedenini özetler hem de iş akdinin sonlandırılmasından sonraki süreçte çalışanın sahip olacağı veya kaybedeceği hakları da belirlemektedir. Peki, SGK işten çıkış kodu nedir? Neden önemlidir? Tüm detaylar haberimizde…
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODU NEDİR?
Çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmeleri çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırılabilmektedir. İş akdinin ne şekilde sonlandırıldığı ve hangi sebeple sonlandırıldığını gösteren kodlara SGK işten çıkış kodları denir. Bu sebeple çalışanın işten ayrılma sebebi hangi koda uyuyorsa bu kod seçilerek SGK sistemine giriş yapılmalıdır. Çalışanın iş akdinin sonlandırılması sonrasında işten ayrılış bildirgesi elektronik ortamda SGK sistemine ulaşmaktadır. Bu aşamadan sonraki hak ve hak kayıpları bu koda göre takip edilmektedir. Toplam 41 adet SGK işten çıkış kodu bulunmaktadır. Her bir işten ayrılış nedeni için bir kodlama yapılmıştır.
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODU NEDEN ÖNEMLİDİR?
SGK işten çıkış kodları, çalışanın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği gibi hangi hakları alarak işten ayrıldığının ispatı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle iş akdinin sonlandırılması sırasında çalışana yapılan ödemelerle seçilen çıkış kodunun uyumlu olması gerekmektedir. Yine çalışanlar için de işveren tarafından işsizlik ödeneği talebinin değerlendirilmesinde seçilen işten çıkış kodu oldukça önemli bir rol oynar.
İşten çıkış kodlarının SGK’ya hatalı bildirilmesi durumunda, iş akdinin bitiminden itibaren 10 gün süre içerisinde elektronik ortamda düzeltme yapılabilme imkanı bulunmaktadır. 10 günlük sürenin aşılması durumunda ise, SGK’ya yazılı bir dilekçe ile müracaat edilmesi ve yazının ekine açıklayıcı bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekir.
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI NELERDİR?
SGK işten çıkış sebepleri ve bu sebeplere verilen kodlar aşağıdaki gibidir:
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi,
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa),
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle,
9- Malulen emeklilik nedeniyle,
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik,
13- Kadın işçinin evlenmesi,
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması,
15- Toplu işçi çıkarma,
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli,
17- İşyerinin kapanması,
18- İşin sona ermesi,
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır),
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır),
21- Statü değişikliği,
22- Diğer nedenler,
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
26- Disiplin Kurulu Kararı ile fesih,
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih,
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih,
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.),
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih,
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi,
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,
36- KHK ile işyerinin kapatılması,
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma,
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş,
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış,
41- Resen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler.
NOT: 1, 4, 15, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34 numaralı SGK işten çıkış kodları ile işten çıkış yapmak veya yaptırmak Koronavirüs dolayısıyla süreli olarak yasaklanmıştır.